הורות משותפת

“משוגעת! איך את מביאה ילד בלי להתחתן?!”

הרימו כולם גבה כשהחלטתי להרות, ללא נישואין, בעזרת ידיד שהכרתי בעת טיול בברזיל ולחתום על הסכם הורות משותפת. נוכחתי לדעת, כי על אף הליברליות והפתיחות, עדיין, הורות משותפת, ללא נישואין, נחשבת כחריגה.

בשנים האחרונות המושג “משפחה”, קיבל משמעויות שונות ומגוונות. בעבר, משפחה הייתה מורכבת מאם, אב, ילדים וכלב. כיום, ישנם סוגים שונים של משפחות: משפחה חד הורית, משפחה יחידנית,משפחה חד מינית (כששני ההורים מאותו המין), משפחה רב הורית (יותר משני הורים), משפחה אשר הסבא והסבתא משמשים כהורים ועוד. ומכאן נוסד המושג הורות משותפת.

גם החלטה והסכם להביא ילד משותף ללא נישואין, כלומר רצון בהבאת צאצאים ללא קיומה של מערכת יחסים זוגית, היא פרי של הרוחות הליברליות המנשבות סביבנו. רצון להבאת ילד ללא נישואין יכול לנבוע ממספר סיבות: סטוץ חד פעמי והיריון לא מתוכנן שהוחלט לשמור, זוג שחי יחד ללא נישואים והחליט להביא ילד, זוג שחי יחד ואולי אף היה נשוי לאחר הכניסה להיריון, נפרד או התגרש לפני הלידה, אישה המעוניינת להרות ומבקשת את עזרת ידידה ההומוסקסואל או היכרות באתר אינטרנט – כלומר אפילו אין היכרות של ההורים זה עם זו. החלטה כזו אולי הופכת שכיחה יותר ויותר ואף בית המשפט מכיר בה, אך הסכם בין הצדדים לגבי הבאת ילד משותף ללא נישואין, אשר אמור לעגן את טובתו של היילוד, עלול להיות בעייתי.

ראשית, הסכם הורות משותפת, שנחתם לגבי אדם שטרם נולד נחשב בעייתי וחלקו עלול להיות חסר חשיבות בבית המשפט כיוון שהמציאות בה נכתב ההסכם יכולה להשתנות לאחר הולדת הצאצא.

“אמא, אבא גם יבוא למסיבה שלי או שגם היום הוא באמריקה”? שאל אותי בני בן השלוש, ואני, אם חד הורית מבחירה, נאלצתי להסביר לו כי אביו הוא תושב ארצות הברית ואיננו יכול להגיע לארץ בכל פעם שיש מסיבה. מקרה כזה יכול להצביע על מציאות שהשתנתה. יכולים הצדדים להסכים, בהסכם על הורות משותפת, על הסדרי ראייה לפני שהילד נולד אבל לפתע נאלץ האב להגר לחו”ל ואינו יכול לעמוד בהסדרי הראייה הקבועים בהסכם. לכן, יש לנסח הסכם הורות משותפת שיכלול שינויים שכאלו אשר יעמדו תמיד לטובת הילד.

גם מקרים שבהם הוסדרו תשלומי מזונות בהסכם עבור גידולו של הילד עלולים להיות בעייתיים. למשל אב שמסרב לשלם לאם מזונות לילד לאחר לידתו, על אף שהתחייב לכך, כיוון שמצבו הכלכלי השתנה לרעה ולכן לא יכול לעמוד בתשלומים. כל מקרה כזה יכול להגיע לבית המשפט, אך בשביל לחסוך טרטור ועוגמת נפש, ניתן לסדר את הדברים בהסכם הורות משותפת, בסיועו של עורך דין לענייני משפחה.

למעשה, כאשר מנסחים הסכם הורות משותפת (או ללא קיום מערכת יחסים רומנטית בין ההורים), יש להגדיר את כל הסוגיות הרלבנטיות. למשל, בקשר לחומר הגנטי, כשמדובר בעוברים מוקפאים. מה קורה במקרה של מום? כמה ניסיונות מוכנים ההורים בהורות במשותפת שהתקשרו לצורך הבאת ילד משותף? במשך כמה זמן הם מוכנים לנסות? מי יישא בהוצאות הרפואיות והכלכליות הרבות המתלוות לניסיון להביא ילד לעולם (כאשר הן אינן מכוסות על ידי קופות החולים)? ועוד.

בעת חתימת הסכם הורות משותפת כדאי תמיד לערב צד שלישי:

א. על מנת שישמש כעד, ב. הסכם אשר ההתחייבויות החוזיות שבו עלולות לגרור סנקציות כספיות כבדות על הצד השלישי, אשר איננו קשור בקשר ישיר לילוד, יגרום לכל אחד מההורים לחשוב היטב בטרם יפר את תנאי ההסכם. ערבויות כספיות או בטחונות רשומים (נכסים למיניהם), יש ביכולתם לתת להסכם הורות משותפת משנה תוקף ולסייע בהגברת הצורך לשמור על תנאי ההסכם.

אישור הסכם הורות משותפת, בבית המשפט.

ניתן לנסות ולאשר הסכם הורות בבית המשפט לענייני משפחה ועל מנת לקבל תוקף של פסק דין. אולם, אולם יש לקחת בחשבון כי לעיתים בית המשפט מסרב בטענה שהצדדים להסכם אינם קרובי משפחה כהגדרתם בחוק.

* כתיבת צוואה היא אפשרות נוספת להגן על הצאצא כאשר מדובר על הורות שיתופית.
הסדרת זכות הירושה של ילד משותף ללא נישואין, היינו – היורש, בצוואה, צריכה לכלול אפוטרופוס ו/או מנהל עיזבון, אשר ישמור על רכושו של הילד בהיותו קטין, בייחוד בשביל למנוע השתלטות של ההורה הנותר על רכושו של הילד בניגוד לרצונו של המצווה.

אורנה זק, עו״ד.