צוואה

עפ"י חוק הירושה מסדירים בארץ את שיטת חלוקת עזבונו של אדם.
החוק קובע כי אדם יכול לקבוע בחייו כיצד לחלק את עזבונו. ניתן לחלק את העזבון או עפ"י צוואה שערך הנפטר בצורות שונות, או עפ"י הוראות חוק הירושה, ככל שלא נעשתה צוואה.
חוק הירושה קובע כיצד עורכים צוואה ומה תוקפה במקרה שלא נערכה כדין.
מספר דרכים קיימות לעריכת צוואה. צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואת "שכיב מרע" עורכי דין המתמחים בתחום, ידאגו כי הצוואה תהא תקפה בהתאם לחוק הירושה ותכובד בבוא העת.

צוואה בפני עדים

 הדרך הנפוצה והמקצועית ביותר לעריכת צוואה הינה צוואה בפני עדים והיא גם הדרך בה נוהגים עורכי דין המתמחים בתחום.
עורך דין המתמחה בענייני ירושה, יישב עם לקוחו, ולאחר הסבר והתייעצויות מנוסחת הצוואה בהתאם לרצון המצווה. במעמד החתימה מאשרים שני עדים בחתימתם כי המצווה חתם בפניהם על הצוואה. המצווה, יפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות למשמורת ו/או אצל עורך הדין שטיפל בעריכתה.

צוואה בכתב יד

אפשרות נוספת לעריכת צוואה הינה בכתב יד. המצווה יערוך אותה בכתב ידו , עפ"י הכללית בחוק בירושה  ויפקיד אותה כאמור או אצל רשם הירושות או בכל מקום אחר ידוע. הצוואה כנ"ל תקבע את אופן חלוקת עיזבונו.

צוואה בפני רשות
עוד דרך לערוך צוואה הינה אצל שופט, או נוטריון דרך זו הינה פחות מקובלת
גם כאן, יסביר המצווה את רצונו כיצד לחלק את עזבונו, השופט או הנוטריון יערכו זאת בכתב ויאשרו בפרוטוקול בחתימתם אשר בחתימתו שהצוואה נערכה בפניהם.

צוואת שכיב מרע

קיימים מצבים שאדם הנוטה למות ירצה להורות כיצד לחלק את עזבונו , אולם אינו יכול לעשות זאת עפ"י האפשרויות שהוזכרו לעיל.
במקרה כזה, החוק קובע כי הינו יכול להעלות את רצונו בע"פ  בפני שני עדים ויבהיר כי זו צוואתו. העדים יידרשו מאוחר יותר לערוך מין פרוטוקול בו הם מעלים על הכתב את כל אשר נאמר להם ע"י המצווה ויפקידו  זאת אצל רשם הירושות. התוקף של צוואה כזו יפוג תוך חודש ככל המוריש יישאר בחיים יותר מחודש לאחר צוואתו הנ"ל. במהלך החודש .
ם להבטיח שעיזבונם יחולק באופן מסוים, במיוחד אם מדובר בחלוקה השונה מזו שתבוצע בהיעדר צוואה ("הורשה עלפי דין"), מוכרחים לנסח מבעוד מועד צוואה. חשוב להקפיד שהצוואה תיערך באופן אשר יבטיח שאיש לא יוכל לתקוף אותה, להביא לביטולה או לשינוי כזה או אחר באופן חלוקת העיזבון.
עו"ד מומחה בתחום יעזור להכין איזו מהצוואות שפורטו כנ"ל באופן מקצועי ולהימנע מחשיפת הצוואה לביטול.

מימוש הצוואה

יורשיו של אדם ייפנו לרשם הירושה על מנת לממש את צוואתו. בדרך כלל יעשו שאת באמצעות עו"ד המומחה בתחום לאחר שנפתרו כל הוויכוחים או סכסוכי , ככל שיהיו, יינתן צו קיום צוואה ע"י רשם הירושות.
עם קבלת צו קיום צוואה ניתן לפנות לגורמים האמונים על ניהול הזכויות בממון ובנכסים הכלולים בעיזבון (דוגמת בנקים, לשכת רישום המקרקעין, משרד הרישוי וכד') והם יפעלו עלפי הוראותיו כך שכל יורש יקבל את חלקו.

 אירועים לאחר מות המוריש

ישנם מצבים בהם יורשים או יורשים בפוטנציה, אינם מרוצים מאופן חלקות העזבון והם מנסים לתקוף את הצוואה באמצעות חיפוש פגמים שנפלו בעריכת הצוואה.
הפגמים יכולים להיות  באופן הצורני, דהיינו נעדרים פרטים מסוימים מהצוואה, כגון תאריך, חתימות וכו' וכן בחלק המהותי אם הייתה השפעה בלתי הוגנת על המוריש.
אם הוכחו הפגמים בתביעה, בית המשפט עלול לפסוק על ביטולה של הצוואה.
עורך דין המומחה לעניין, יסייע גם לחלק את העזבון באופן אחר, בהסכמה בין היורשים.
ישנה אפשרות נוספת של הסתלקות מהעיזבון.