מהפכה בהליכי גירושין

חוק הסדר ההתדיינות החדש

לא עוד תביעות יקרות שנמשכות שנים רבות ומחריפות את המאבקים המשפחתיים. עידן חדש הגיע לעולם הגירושין ולסכוכים בתוך המשפחה.

החל מיולי 2016, עת נחקק החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, חלו שינויים משמעותיים בדרך בא יכולים בעלי דין להגיש תובענתם בענייני משפחה.

טרם כניסת החוק החדש לתוקף, כל בעל דין (זוגות נשואים, ידועים בציבור, ילדים וכו’) יכול היה להגיש את תביעתו בעניין הסכסוך המשפטי לבית המשפט המוסמך ולהיות חשוף לדיונים מתישים.

החוק החדש, מחייב את התובע, כנגד מי מבני המשפחה, להגיש בקשה להסדר התדיינות ליחידת הסיוע בבית המשפט או בביה”ד, לישוב הסכסוך – וזאת, במקום הגשת תובענתו ישירות לבית המשפט המוסמך כפי שהיה בעבר.

הצדדים מחויבים עפ”י הדין להגיע ליחידת הסיוע של בית המשפט, על מנת לבדוק אם הם יסכימו לפתור את הסכסוך בדרך של גישור. לאחר הינתן ההסכמה, הצדדים ישבו עם נציג מטעם בית המשפט ויהיו רשאים להיות מיוצגים – כל אחד מהם ע”י עורך דין משלו.

בשלב זה עורכי הדין מאוד מסייעים שכן זהו תהליך גישורי, תחת מטריית בית המשפט ומכוון למטרה אחת שהיא הסכם בין הצדדים. זאת על מנת שיתחילו במהרה דרך חדשה ובמינימום פגיעה בילדים או בני משפחה אחרים. למשרדנו ניסיון רב בגישור- כמגשרים וכמייצגים צדדים במסגרת גישור.

לסיכום: החוק החדש מיועד להקל ולייעל את הסכסוכים המשפחתיים למיניהם בהסכמה ובכך כמעט לבטל את הצורך בתביעות משפטיות ארוכות שנים, יקרות וכואבות.

נשמח לתרום מניסיוננו הרב ולסייע לסיום מהיר של סכסוך משפחתי.

אורנה ז”ק, עו”ד.