עו״ד לעריכת הסכמי ממון

הסכמי ממון הם שם כללי להסכמים בין בני זוג אשר מסדירים סוגיות שונות כגון:
הסכם נישואין, טרום נישואין, הסכם חיים משותפים, הסכם שלום בית ולחלופין גירושין, הסכם הורות משותפת והסכם גירושין.

למה בעצם צריך הסכם ממון?

הסכם ממון גובר על הקבוע בחוק יחסי ממון לגבי ההסדרים בין בני זוג.
הרבה מאוד פעמים ההסדרים הקבועים בחוק לא מתאימים לבני זוג. כמו למשל, לגבי האפשרות של בן זוג לפעול ברכוש במשותף בחופש מוחלט וכך גם לגבי הרכוש השייך לצד אחד. דהיינו, בעל עסק או בעל מפעל, לדוגמא, עלול להיות מוגבל בדרך הפעולה שלו אם בן או בת הזוג לא מסכימים לדרכי פעולתו ויכולים לעכב את התפתחות העסק. בהסכם קובעים נכסים שבני הזוג הסכימו ששווים לא יאוזן ביניהם.

באמצעות הסכם ממון בני הזוג יקבעו איך בני הזוג ינהלו את משק הבית המשותף, האם ינהלו חשבון בנק משותף ו/או חשבון בנק אישי וכן מה ואם יצברו ביחד רכוש או כספים משותפים ומה דינם.
אחד הנושאים החשובים בהסכם ממון הוא הסדר הפרידה בין בני הזוג. בדרך כלל, בהסכם ממון כאלו קובעים כי מספיקה הודעה בכתב מצד אחד לשני. מועד משלוח ההודעה מאתחל את מנגנון הפרידה שקבוע בהסכם ואת לוח הזמנים ומונע מריבות, ותביעות פניות לבית המשפט.
הסדרים כאלו גם מונעים פגישה נפשית בילדים ובמשפחה כולה.
בחלק זה של ההסכם ניתן בנוסף לדון איך מתחלק הרכוש לאחר הפרידה, הסדרים שונים הקשורים לילדים ועוד.

חוק יחסי ממון בין בני-הזוג תשל”ג -1973 קובע בסעיף 1:

“הסכם ממון הסכם בין בני-זוג המסדיר יחסי-ממון שביניהם (להלן – הסכם-ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב. אישור ואימות (א) הסכם-ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.״

או במילים אחרות, הסכמי ממון קובעים את ההסדרים הפרטיים והספציפיים של כל זוג ולגבי הנושאים הרלבנטיים.

אשמח לעזור לכם לתכנן ביחד את הסכם הממון הפרטני תוך הבנת וכיבוד הצרכים והרצונות של כל אחד ואחת. נערוך זאת באופן שתוכלו לבנות יחדיו חיים משותפים, פוריים המכבדים אחד את השנייה.

אורנה זק, עו״ד.