ידועים בציבור

אורי ויעל חיים כבר שמונה שנים יחדיו. הם מנהלים משק בית משותף, מגדלים כלב מעורב קטן, ורב רכושם הוא מהתקופה בה הם ביחד. יש להם שגרה של הליכה לקולנוע כל יום שבת וכל יום שישי אחת לשבועיים ארוחה אצל אחת המשפחות. אורח החיים שלהם אינו שונה משל כל זוג נשוי אחר. אלא שאורי ויעל אינם נשואים. למה בעצם?

כי ברבות הזמן פיתחו השניים זוגיות שמבחינתם אינה שונה מזו של זוג נשוי. וטוב להם ככה: בלי הלחץ והקיבעון שבנישואין. למעשה המקרה שלהם הולך ונעשה נפוץ יותר בחברה שלנו. היום זוגות רבים בוחרים שלא להתחתן מסיבות אלו או אחרות ולחיות יחד על כל המשתמע מכך: רכוש, שגרה ואף הבאת משפחה. לעתים מדובר על זוגות שבוחרים באורח חיים זה ולעתים מדובר בפסולי חיתון: שני בני זוג בני אותו המין, בן זוג הנושא את שם המשפחה כהן וגרושה, זוגות הנשואים לבן זוג אחד אך מנהלים חיים משותפים עם אחר או שאר פסולי חיתון מבחינת הדת.  אבל מהן בעצם הזכויות וההגדרה של זוג ידועים בציבור מבחינת החוק?

ובכן, ראשית כל נושא הידועים בציבור הוא דינמי ומתפתח. בשנים האחרונות חלו שינויים ותמורות רבות במטרה להשוות את זכויותיהם של ידועים בציבור לאלו של זוגות נשואים מתוך ההתפתחויות החלו בתחום הנישואין וההגדרה של מחויבות בתקופה זו. בין הנושאים בהם חלו הבהרות ותקדימים בפסקי דין ניתן לתת לדוגמא את נושא המזונות, חלוקת רכוש, מיסוי ועוד נושאים שונים…

בנושא חלוקת רכוש, למשל, נהוג לפסוק בימינו שללא הסכם ממון מחוייבים בני הזוג במקרה פרידה לחלוק את רכושם שווה בשווה. זאת כל עוד קיימות ראיות על נכונות הזוג לחלוק את רכושם באופן כולל והם מקיימים את כללי הבסיס שמגדירים ידועים בציבור שיפורטו בהמשך. קביעה זו חלה על כל רכוש שהוא, גם אם בצורת מתנות או ירושה שקיבל אחד מהשניים. מסיבה זו מעדיפים זוגות רבים של ידועים בציבור לחתום על הסכמי ממון המעגנים את זכויותיהם במקרה פרידה, ששוות ערך במקרה שלהם לגירושין.

נושאים נוספים הקשורים לידועים בציבור ונידונים בבתי המשפט הם, כאמור, מזונות, ירושה, מסים ושאר זכויות סוציאליות. עם זאת חשוב להדגיש שפסיקות בתי הדין בנושא הן תלויות תקופה ומשתנות משופט לשופט. זאת באין חוקים מסודרים וקובעים בנושא. כמו כן פסיקות אלו חלות רק על ידועים בציבור שמילאו כמה תנאים המכשירים אותם למעמד זה.

הנושאים המהותיים המחייבים כחלק ממעמד ידועים בציבור הם קיום יחסים אינטימיים וזוגיים בין בני הזוג על כל המשתמע מכך, ניהול משק בית משותף ועצם הכרת הסביבה בזוג כזוג. שלושת התנאים הללו הם הכרחיים על מנת לקיים את הסטטוס מבחינת החוק.

אורנה זק, עו״ד.